IKEA Soroksár

Csepeli Egyesített Óvoda Kerek Világ Tagóvoda

4.
hely

Kiemelt feladatuknak tekintik az akadályozott és megkésett beszédfejlődésű gyermekek integrált nevelését és a magyar néphagyomány ápolását, a népi kultúra átörökítését a fiatalabb generációkra.

85 szavazat
750 000 Ft a berendezések értéke

Mivel foglalkozunk

3-7 éves korú gyermekek iskolába járáshoz szükséges fejlettségi szintig tartó sokoldalú fejlesztése. Körzetünkbe sok a nehéz életkörülmények között élő család, hátrányos-, halmozottan hátrányos, saját nevelési igényű és beszédfogyatékos gyermekekkel. Célunk, az ő nevelésükhöz szükséges legmegfelelőbb környezetet nyújtani, képességeik legoptimálisabb fejlődéséért.

Miben van szükségünk segítségre

Csoportszobai gyermekbútorok: játéktároló szekrények, polcos kisszekrények, kis tárolódobozok, gyermekjátékok.

Az óvodás csoportokon belül is ki tudnánk használni az elektronikus készülékek által nyújtott lehetőségeket, a korszerű ismeretszerzésre, a látványos képi világ bemutatására és az interaktív feladatmegoldásra.

Miért jelölt minket

Az akadályozott- és megkésett beszédfejlődésű gyermekek integrált nevelésével foglalkoznak. E szakterületen úttörőnek számítanak a kerületben. Munkájukat szakképzett óvodapedagógusok, logopédus, pszichológus, fejlesztő pedagógus, és mozgást fejlesztő szakember segíti. Sok gyermek kerül ide.

IKEA FAMILY klubtagjaink összesen ekkora összeggel segítettek: 0 Ft. Köszönjük! Minden 2018. február 1. és 28. között történt vásárlás után, amikor klubtagjaink használták IKEA FAMILY kártyájukat, 30 forinttal támogatták a gyermekekkel foglalkozó civil szervezeteket.